Geografia és una optativa de 1r. cur de l'ESO. Els alumnes fan mapes(Catalunya, Espanya, Europa , el Mòn per continents); climogrames; piràmides de població, etc.